5 สิ่งที่ต้องทำ... ถ้าอยากสอบท้องถิ่นผ่านรอบนี้


5 สิ่งที่ต้องทำ... ถ้าอยากสอบท้องถิ่นผ่านรอบนี้


1. จัดตารางอ่านหนังสือ โดยแบ่งออกเป็น 3 โค้ง
  1. โค้งแรก ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นปี
  2. โค้งสอง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 ม.ค. 62
  3. โค้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. - 27 ม.ค. 62

2. โค้งแรก ให้ฝึกอ่านและทำแนวข้อสอบ เลข ไทย อังกฤษ (ตามมาตรฐานข้อสอบ ก.พ.) เยอะๆ
3. โค้งสอง ให้อ่านและฝึกทำข้อสอบกฎหมาย ภาค ก. และ ข.
4. โค้งสุดท้าย ทบทวนเรื่องที่ยังอ่อนอยู่ (แต่พอฟื้นฟูได้) และตัดเรื่องที่ยังอ่อนอยู่ (แต่เกินเยียวยา) ทิ้งไป
5. เมื่อประกาศรับสมัครสอบแล้ว
  1. ให้รีบตรวจสอบวุฒิ หากสงสัยประการใดให้รีบโทรถามกรมส่งเสริมฯ โดยตรง (ไม่ควรถามที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าเจ้าหน้าที่กรมฯ) 
  2. ให้ตรวจสอบขอบเขตเนื้อหาวิชาต่างๆ ตามประกาศว่ามีเรื่องใดบ้างที่ใช้สอบ

หมายเหตุ
  • ปล. 1 กำหนดเวลานี้ เป็นเพียงการคาดคะเน ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ขอให้รอติดตามการ update ข่าวต่อไป
  • ปล. 2 ม.เกษตร ออกข้อสอบได้มาตรฐาน (ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป)
  • ปล. 3 หลายคนจะกังวลว่าข้อสอบคงออกยากจึง focus ไปที่การอ่านๆๆๆๆ กฎหมาย
  • ปล. 4 การที่ ม.เกษตร ออกข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบเน้นเตรียมตัววิชา ไทย เลข อังกฤษ (ในโค้งแรก) เพราะเนื้อหาส่วนนี้จะมีมาตรฐานไม่ต่างกับภาค ก. ของ ก.พ.
  • ปล. 5 วิชากฎหมาย ม.เกษตร มักจะไม่ออกเรื่องที่ต้องท่องจำจุกจิก เช่น วันประกาศ ชื่อรัฐมนตรี ชื่อกรมฯ ในส่วนเนื้อหาที่นำมาออกก็อยู่ในกรอบที่ "ถ้าอ่านไปก็ทำได้" ขออย่าได้วิตกจนกระทบการการวางกลยุทธ์เตรียมสอบรอบนี้

--------- " ทำการใหญ่ ใจต้องนิ่ง " ----------
ติวเตอร์ ศูนย์รวมข้อมูลสอบราชการ ติวสอบราชการ ติวสอบ ก.พ. 62 ติวสอบข้าราชการ กทม. ติวสอบท้องถิ่น 62 ติวสอบนายร้อยตํารวจ ติวสอบนายสิบตํารวจ
ศูนย์รวมข้อมูลสอบราชการ ติวสอบราชการ ติวสอบ ก.พ. 62 ติวสอบข้าราชการ กทม. ติวสอบท้องถิ่น 62 ติวสอบนายร้อยตํารวจ ติวสอบนายสิบตํารวจ ติวสอบราชการ ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้ารับราชการ แนะนำข้อมูลแนวข้อสอบ เอกสารลับ วิธีคิดให้ประสบความสำเร็จ นำทีมโดย พี่แมงปอ