ติวสอบราชการแบบจัดเต็ม เป้าหมายคือ จะจับมือทุกท่านติวฟรีไปจนกว่าจะสอบติด
จำนวน 15 รายการ
LINE ID: keangpsu
ว่าที่ร้อยตรีปริญญา สุกแก้วมณี เป็นอาจารย์ข้าราชการ ระดับ 7 ประสบการณ์สอนมหาวิทยาลัย 18ปี นักเรียนทุนกพ. เคยศึกษาปริญญาเอก New Zealand
ทำการบ้านให้ดี ก่อนอื่นต้องติดตามข่าวสาร ขององค์กรที่เราจะไปสมัครงาน หาสิ่งที่องค์กรต้องการ หรือสิ่งที่องค์กรปฏิบัติ ที่สำคัญคือ อย่าประดิษฐ์ หรือพยายามทำตัวให้เป็นแบบนั้น เพราะการแสร้งทำ จะอยู่ได้ไม่นาน เสียเวลาทั้งสองฝ่าย หลายๆ คนอาจจะเลือกที่จะปรับปรุงตนเอง (แบบจริงจัง) เพื่อที่จะได้เข้าทำงานกับองค์กรในฝัน ซึ่งก็สามารถทำได้ แต่ขอให้ทำได้ตลอด ...
ส่วนนี้แล้วแต่องค์กร เพราะบางที่อาจจะต้องการคนเก่งๆ ก่อน ทว่า หลายๆ องค์กร ก็ต้องการคนดี หรือคนที่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ได้มากกว่า สิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรผิดหรือถูก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขององค์กร ณ ขณะนั้น เป็นหลัก
ใจความสำคัญคือ ผู้สมัครเข้าทำงาน จำเป็นจะต้องรู้ว่า องค์กรนั้นๆ มีค่านิยมองค์กรอย่างไร เหมาะสมกับตนหรือไม่ โอกาสที่จะได้งานก็จะมีมากขึ้น
การรับบุคลากรใหม่ๆ ทำงาน ถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ได้ ถึงจะมีความสามารถมากมายก็อาจไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ถ้าคุณสมบัติข้อนี้ไม่ผ่าน เพราะองค์กรหรือคนส่วนใหญ่ไม่อาจปรับเข้าหาบุคคลได้ มีแต่บุคคลที่จะต้องปรับเข้าหาองค์กร
ทาง HR จะดูว่าผู้สมัครคนนั้นๆ เข้ากับองค์กรได้ไหม ทำงานได้ไหม สามารถร่วมงานกับทีมงาน (ที่มีอยู่) ได้หรือเปล่า
HR ผู้ทำหน้าที่คัดกรองใบสมัครงาน จะคัดผู้ที่น่าสนใจไว้ เพื่อทำการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์จากจำนวนมากๆ เหลือจำนวนที่พอจะเรียกได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลามากเกินไป สิ่งสำคัญคือ การเขียน Resume ให้น่าสนใจ ซึ่งหากใครทำงานดีแต่เขียน Resume กาก ก็อาจจะตกรอบไปตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวัง ต้องอย่าลืมว่า ยิ่งมี Resume จำนวนมาก HR ก็จะต้องนำออกเป็นจำนว...
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่ว่างลงขององค์กรนั้นๆ (คนลาออกหรือมีการขยายงาน) บางที่หรือบางตำแหน่งอาจจะรับเพียง 1-2 คน แต่มีผู้สมัครหลักหลายๆ ร้อยคนก็ได้
ผู้ที่ผ่านการทดสอบแบบข้อเขียนจะเข้ามาสู่รอบของการสัมภาษณ์ ซึ่ง ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่การแข่งขันสูง อาจมีอัตราเฉลี่ยผู้สอบสัมภาษณ์กับตำแหน่งงานต่างกันมาก คำถามคือ จะสอบสัมภาษณ์ยังไงให้ผ่าน ให้เขาสนใจ และเป็นตัวเลือกที่ HRจะรับเราเข้าทำงาน
ถ้าลักษณะงานที่เราเลือกนั้นเป็นงานของบริษัทเอกชน บางบริษัทจะมีลักษณะการสอบสัมภาษณ์ที่แตกต่างกัน บางที่มีสอบข้อเขียน บางที่ก็สามารถสอบสัมภาษณ์ได้เลย ซึ่งจะแตกต่างกับงานราชการที่จะต้องผ่านทั้งข้อสอบแบบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งการสอบข้อเขียนนี้ เป็นการวัดความสามารถในการทำงาน หลายๆ ที่อาจจะมีทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น หรือมีการทดสอบทัศนคติ และ...
Head Hunter คือ “นักล่าหัว” หรือคนที่ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคลากร หรือคัดสรรบุคลากร ให้ตรงกับตำแหน่งงานที่สุด ตามคำสั่งของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง เมื่อบุคลากรที่เขาเลือกนั้นได้เข้าทำงานกับบริษัทหรือองค์ของลูกค้า เขาก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นข้อแลกเปลี่ยน พูดง่ายๆ ก็คือ Head Hunter เป็นคนกลางหาคนให้ตรงกับงานนั่นเอง
HR นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Human Resource หรือ Human Resource Management ซึ่งก็คืองานของฝ่ายบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหน้าที่ของ HR สมัยใหม่คือ การหาบุคลากรที่ดีเข้ามาสู่องค์กร และเมื่อได้บุคลากรที่ดีแล้ว จะดูแลเขาอย่างไร พัฒนาเขาอย่างไร เพื่อที่เขาจะมีส่วนร่วมพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จ
Wow !! ในที่สุดก็มี Check List สำหรับสอบสำภาษณ์งานราชการเสียที ใครจะสอบสนามไหนก็ตาม อย่าลืมติ๊กทีละข้อนะครับ ถ้ามีครบโอกาสสอบผ่าน 100% #ขอบคุณพี่ดิวเพจHRข้างบ้าน
ติวเตอร์ ศูนย์รวมข้อมูลสอบราชการ ติวสอบราชการ ติวสอบ ก.พ. 62 ติวสอบข้าราชการ กทม. ติวสอบท้องถิ่น 62 ติวสอบนายร้อยตํารวจ ติวสอบนายสิบตํารวจ
ศูนย์รวมข้อมูลสอบราชการ ติวสอบราชการ ติวสอบ ก.พ. 62 ติวสอบข้าราชการ กทม. ติวสอบท้องถิ่น 62 ติวสอบนายร้อยตํารวจ ติวสอบนายสิบตํารวจ ติวสอบราชการ ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ ติวสอบวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้ารับราชการ แนะนำข้อมูลแนวข้อสอบ เอกสารลับ วิธีคิดให้ประสบความสำเร็จ นำทีมโดย พี่แมงปอ